روغن امولسیون شونده (روغن ولک)

روغن امولسیون شونده، مشهور به روغن ولک، پرکاربرد ترین نوع روغن در کشاورزی است. این روغن به تنهایی و یا همراه با حشره كش های دیگر به منظور بالا بردن دوام و اثر حشره كشی سموم به منظور کنترل انواع کنه ها، شپشک ها، شته ها، پسیل ها، زنجره ها و زنجرک ها، مگس سفید گلخانه، مینوز، لارو پروانه ها و... استفاده می شود. کاربرد دیگر روغن در جبران تامین قسمتی از نیاز سرمایی زمستانه درختان میوه خزان دار همانند درختان پسته است. تغییرات آب و هوایی سالهای اخیر و عدم تامین نیاز سرمایی درختان، باعث دیر بیدار شدن درختان و در نتیجه ریزش و دیر باز شدن بیشتر جوانه های گل(پتک های خوشه)، ناهماهنگ سبز شدن شاخه ها، کوتاه ماندن سرشاخه ها و کوتاه شدن میان گره ها شده است. استفاده از روغن ولک در اواخر فصل زمستان می تواند رکود جوانه های رویشی و زایشی را شکسته و موجب تسریع در بیدار شدن درخت و گلدهی و گرده افشانی به موقع و كامل تر و در نتیجه یکنواخت شدن رشد گیاه و افزایش کمیت و کیفیت محصول شود.

 

آنالیــز
ماده موثره پارافین 80% با درجه سولفوناسیون 92
توصیــه مصرف با نظر کارشناس
پسته شپشک واوی، شپشک تنه 10 تا 15 در هزار لیتر آب زمستان قبل از تورم جوانه ها و بهاره
خرما شپشک سفید خرما وشفاف خرما 10 تا 15 در هزار لیتر آب درقالب مبارزه پیش بهاره و بهاره
چای شپشک آردآلودوکنه پاکوتاه 5 تا 10 در هزار لیتر آب مخلوط بایکی ازسموم فسفره
مرکبات کنه قرمز،کنه زردشرقی، سپردارها، شپشک های مومی ونرم تنان 10 تا 15 در هزار لیتر آب پیش بهاره وبهاره
زیتون شپشک سیاه وسپرداربنفش 20 تا 15 در هزار لیتر آب پیش بهاره
درختان غیرمثمر وگیاهان زینتی شپشک سفید تاغ 10 در هزار لیتر آب پیش بهاره همراه یکی ازسموم
درختان میوه سردسیری کنه قرمز اروپایی 20 تا 25 در هزار لیتر آب زمستان قبل از تورم جوانه ها
پسیل گلابی 20 تا 25 در هزار لیتر آب زمستان قبل از تورم جوانه ها
سپردارها و شپشکها 20 تا 25 در هزار لیتر آب باتوجه به پیش آگاهی
دستور مصرف میزان و زمان مصرف روغن امولسیون شونده(ولک) برای آفات مختلف و بعضی نکات مهم دیگر، در جدول زیردرج شده است. روغن ‌پاشی زمستانه بر ضد شپشك های گیاهی، كنه های گیاهی و لارو های زمستانی درختان میوه، پس از سپری شدن اوج سرما و قبل از بیداری درختان و همزمان با متورم شدن جوانه ها تا قبل ازبازشدن آنهاست. این روغن پاشی در کاهش تعداد سم پاشی های فصل بهار مؤثر است. بهترین زمان این محلول پاشی، بعد از یخ بندان های شدید زمستانه (معمولا نیمه دوم بهمن) و در ساعات گرم روز است. روغن پاشی های دیرتر از موعد مناسب یا با غلظت پایین، تاثیر چندانی در جبران کمبود تامین نیاز ساعات سرمایی ندارد. توجه فرمایید که هر چند انجام روغن پاشی مزایایی در بروز گلدهی یکنواخت درختان دارد، اما می تواند در صورت بروز سرمای بهاره، خطر سرمازدگی را افزایش دهد. لذا لازم است باغداران محترم در تصمیم گیری برای روغن پاشی به تجربیات سالهای گذشته خود و سایر خبرگان محلی توجه نمایند.
ملاحظات هنگامی که درجه حرارت هوا بالا و یا پایین (بالای 33 یا کمتر از 2-درجه سانتی گراد) باشد، از روغن پاشی خودداری کنید. به پیش بینی وضعیت آب و هوا منطقه توجه فرمایید تا حداقل تا 24 ساعت بعد از روغن پاشی، بارندگی نباشد. از آب شیرین یا سبک استفاده شود. ابتدا روغن را در ظرف مناسبی به خوبی با مقدار مناسب آب رقیق نموده، تانكر سمپاش را تا حدود نصف ظرفیت آن آب ریخته و پس از اضافه كردن مخلوط تهیه شده، حجم باقیمانده تانكر را پر کنید. بهتر است محلول داخل سمپاش بلافاصله روغن پاشی گردد و توسط همزن یا پمپ و برگردان مناسب تانکر در طول سم پاشی هم زده شود.
چه چیزی در مورد این محصول می خواهید بدانید؟
No Internet Connection