فیکسر

فیکسر به ماکس با کاهش  PH و قلیائیت خاک، اصلاح شوری و EC و تبدیل آهک به گچ کشاورزی، موجب حل شدن و بهبود جذب مواد غذایی موجود در خاک توسط گیاه اعم از ریز مغذی ها(آهن، منگنز، روی، بر، مس و...) و عناصر پر مصرف(نیتروژن، فسفر، پتاسیم و کلسیم)، بهبود عملکرد میکروارگانیسم ها، نفوذ آب و تهویه هوا در خاکهای رسی و سنگین می شود. این محلول، در سیستمهای آبیاری تحت فشار و قطره ای، از تجمع بیکربنات ها و سایر املاح در لوله ها و قطره چکانها جلوگیری می کند.

معرفی محصول PH کمیتی است که میزان اسیدی بودن یا قلیایی بودن مواد را مشخص می کند و بین 0 تا 14 بسته به اسیدی بودن یا قلیایی بودن درجه بندی می شود. PH مناسب خاک، در کشاورزی اهمیت زیادی دارد. مناسب ترین PH برای خاک گیاهان بین 5/5 تا 5/7 است زیرا در این محدوده PH خاک، بیشترین امکان جذب عناصر غذایی توسط ریشه گیاهان وجود دارد. متاسفانه خاک اکثر زمین های کشاورزی مناطق گرم و خشک ایران به دلیل شور بودن خاک و آب و بارندگی کم، PH بالا و قلیایی نامناسبی دارد که موجب تثبیت و غیر قابل جذب شدن میزان زیادی از عناصر غذایی موجود در خاک توسط گیاهان شده است.
کاربرد 100 تا 300 لیتر در هکتار در دو تا سه نوبت در طول فصل. مقدار توصیه فوق کلی است و میزان مصرف دقیق آن به PH خاک و دبی آب بستگی دارد.
دستور مصرف بهتر است از منبع پلاستیکی شیردار نسبتا کم حجم و قابل حمل برای اضافه کردن فیکسر به آب ورودی به کرت ها استفاده شود. این محلول را به تدریج و به طور یکنواخت به آب آبیاری اضافه نمایید. پیشنهاد می شود تخلیه مکمل بعد از گذشت مدت کمی بعد از زمان شروع آبیاری کرت، آغاز شود. با این روش همگن ترین محلول را خواهید داشت. اگر در فصل رشد درختان استفاده می شود بهتر است محل ورود آن به آب، نزدیک تنه درخت نباشد. دقت کنید PH آب در انتهای کرت کمتر از 5 نشود. برای اندازه گیری دقیق PH خاک و آب، میتوان از PH متر دیجیتال که طرز استفاده بسیار ساده ای دارد استفاده کرد. درصورت استفاده در سیستم های آبیاری بهتر است اضافه کردن فیکسر کمی پس از شروع آبیاری، آغاز شده و حتما قبل از پایان آبیاری، قطع شود تا در صورت باقی ماندن فیکسر در سیستم، اتصالات فلزی و قسمتهای فلزی صافی ها آسیب نبینند.
ملاحظات این محلول دشواری و خطرات کار با اسیدهای شیمیایی را ندارد. اما بهتر است با استفاده از دستکش پلاستیکی، عینک، لباس و کفش مناسب، از آلوده شدن پوست و چشم به این محلو ل پیشگیری کنید. عضو آلوده شده را با مقدار کافی آب بشویید. دور از نور آفتاب، دسترس اطفال و حيوانات نگهداری نمایید.
چه چیزی در مورد این محصول می خواهید بدانید؟
No Internet Connection