کلرپیریفوس به رشد / Chlorpyrifos EC 40.8%

مکانیسم اثر: کلرپیریفوس از گروه حشره کش های فسفره آلی غیر سیستمیک با اثر تماسی، گوارشی و خاصیت تدخینی است، که با مهار آنزیم کولین استراز حشرات و اختلال در سیستم عصبی آنها، طیف وسیعی از آفات جونده و مکنده(کنه ها) را کنترل می کند.

معرفی محصول کلاس خطر: II (سمیت حاد ندارد)
Acute oral LD50 for rats=> 5000 mg/kg IRAC: 15
کلرپیریفوس از گروه حشره کش های فسفره آلی غیر سیستمیک با اثر تماسی، گوارشی و خاصیت تدخینی است، که با مهار آنزیم کولین استراز حشرات و اختلال در سیستم عصبی آنها، طیف وسیعی از آفات جونده و مکنده(کنه ها) را کنترل می کند.
مزایای محصول کلرپیریفوس، حشره کشی است که برای مبارزه با انواع زیادی از حشرات از جمله سپردار مرکبات، شپشک های درختان میوه سردسیری و مرکبات، مینوز برگ در سویا، آگروتیس چغندر قند، مگس ها، پشه ها، آفات ساقه خوار و ریشه خوار مکنده خاکزی و حشرات دامی خانگی به ویژه سوسری ها کاربرد دارد.
توصیه مصرف در ختان میوه سردسیری: مبارزه با آفت شپشک، 1.5 - 1 لیتر در 1000 لیتر آب.
مرکبات: مبارزه با آفات شپشک و سپردار، 2-1.5 لیتر در 1000 لیتر آب.
سویا: مبارزه با آفات مینوز برگ، 2-1.5 لیتر در 1000 لیتر آب.
ملاحظات افرادی که براساس توصیه پزشکی از کارکردن با ترکیبات ضد کولین استراز منع شده اند از این حشره کش نباید استفاده کنند. برای زنبور عسل، ماهی ها و دیگر موجودات آبزی فوق العاده خطرناک است. از چرای دام، حداقل تا 14 روز بعد از سم پاشی، اجتناب شود. پادزهر: آتروپین همراه با اکسیم.
چه چیزی در مورد این محصول می خواهید بدانید؟

نظرات

No Internet Connection