کلرپیریفوس به رشد / CHLORPYRIFOS

مجموعه: سموم

نام محصول

نام آفت

مقدار مصرف

در ختان میوه سردسیری

شپشک

1.5- 1 در هزار لیتر آب

مرکبات

شپشک - سپردار

2 - 1.5 در هزار لیتر آب

سویا

مینوز برگ

2.5 - 2 لیتردر هزار لیتر آب

معرفی محصول نام عمومی: کلرپیریفوس نام تجاری: کلرپیریفوس به رشد % 8/40 EC ماده موثره: gr/kg 408
نام شیمیایی: O,O-diethyl O-3,5,6-trichloropyridin-2-yl phosphorothioate

ویژگی ها کلاس خطر II : ( سمی و زیان آور ) IRAC: 1B Acute oral LD50 for rats=> 135-163 mg/kg
مکانیسم اثر: کلرپیریفوس حشره کش غیر سیستمیک، تماسی، گوارشی و کمی خاصیت (تدخینی – کنه کش) است، کلرپیریفوس حشره کشی با اثر عصبی و خاصیت تدخینی است که آنزیم کولین استراز حشرات را مهار می کند.

دوره کار نس: 7 روز تا 6 هفته بسته به نوع محصول متفاوت است.

سمیت برای محیط زیست: برای ماهی ها و دیگر موجودات آبزی بسیار خطرناک است و برای زنبور عسل سمی است. چارپایان باید حداقل 14 روز از چرا در محل سم پاشی شده دور نگه داشته شوند.

علائم مسمومیت: سردرد، سرگیجه، تهوع و عرق کردن.

کمک های اولیه: مسموم را بلافاصله از محل سمپاشی دور نموده، لباسهای وی را تعویض و محل آغشته به سم را با آب و صابون بشوئید. اگر خورده شود، با خوراندن آب نمک نیمگرم و یا محلول پرمنگنات، مسموم را وادار به استفراغ کنید. ضمن مراجعه فوری به پزشک برچسب آفت کش را به پزشک نشان دهید.

پادزهر: آتروپین همراه با اکسیم.
ملاحظات آفت کش را در بسته بندی اصلی و دور از دسترس کودکان و حیوانات، در انبار مقفل و دور از نور آفتاب، رطوبت و مواد غذایی انسان و دام نگهداری کنید.
دمای مناسب محیط برای نگهداری سم بین 5 تا 30 درجه سانتی گراد می باشد. در صورت باز شدن پلمب بسته بندی آفت کش، زمان دوام کیفیت آن کاهش می یابد. از نگهداری آفت کش به صورت محلول آبی خودداری نمائید.

احتیاطا ت لازم هنگام سمپاشی: هنگام سم پاشی از ماسک و لباس مناسب استفاده و از خوردن و آشامیدن و کشیدن سیگار پرهیز نمائید. پشت به وزش باد سم پاشی نموده و از استنشاق و تماس سم با پوست، چشم و لباس خودداری کنید. افرادی که براساس توصیه پزشکی از کارکردن با ترکیبات ضد کولین استراز منع شده اند از این حشره کش نباید استفاده کنند. دام و طیور را قبل از سم پاشی از محل دور نموده و از چرای دام در نواحی تازه سم پاشی شده جلوگیری کنید. از ریختن باقیمانده آفت کش روی بوته ها خودداری شود. از شستشوی دستگاه های سم پاشی نزدیک رودخانه و آب های جاری خودداری و از آلودگی آب های جاری، راکد و زیرزمینی به آفت کش و محلول آفت کش جلوگیری کنید. بعد از سم پاشی، دست و صورت را با آب و صابون به خوبی شستشو دهید. از مصرف مجدد ظروف خالی و بسته بندی آفت کش برای نگهداری آب یا سایر مواد غذایی جدا خودداری شده، ظروف و بسته های خالی باید در محلی دور از منابع آبی نگهداری و مطابق با ضوابط ملی مربوطه نسبت به دفع زیست محیطی آنها اقدام گردد.
چه چیزی در مورد این محصول می خواهید بدانید؟
No Internet Connection