هگزافلومورون (هگزافلومورون به رشد) Hexaflumuron

مجموعه: سموم

نام محصول

نوع آفت

مقدار مصرف

پسته

پسیل

0/5 تا  0/70 لیتر در هزار لیتر آب

مرکبات

پروانه مینوز

25 سی سی سم همراه 300 سی سی روغن در100 لیتر آب

در دو نوبت و به فاصله 10 روز سمپاشی شود

معرفی محصول نام عمومی: هگزافلومورون نام تجاری: هگزافلومورون به رشد 10% EC ماده موثره: gr/kg 100
نام شیمیایی: 1-(3,5-dichloro-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)phenyl)-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea
کلاس خطر: U(سمیت حاد ندارد) Acute oral LD50 for rats=> 5000 mg/kg IRAC: 15
ویژگی ها هگزافلومورون، از حشره کش های گروه بنزوئیل اوره با اثر سیستمیک، نفوذی و گوارشی است که از سنتز کیتین جلوگیری می کند. اين حشره¬کش روي مراحل نابالغ حشرات مانند لاروها و پوره هاي سنين اوليه مؤثرتر است و توصيه مي ¬شود که مبارزه در نسل اول انجام گيرد.

دوره کار نس: 14 روز

سمیت برای محیط زیست: برای ماهی ها و دیگر آبزیان مضر و برای زنبور عسل سمیت ناچیزی دارد.
علائم مسمومیت: سردرد، سرگیجه، تهوع و اختلال در بینایی و تنفس.
دستور مصرف میزان توصیه شده سم را در مقداری آب خوب به هم بزنید. این محلول را در مخزن سم پاش که تا نیمه در آن آب ریخته شده است بریزید و در حالی که محلول سم را به هم می زنید، بقیه آب لازم را به آن اضافه کنید. همزن مخزن سم پاش در حین تهیه محلول سم و سم پاشی باید کارکند. توصیه می شود ضمن پوشش کامل شاخ و برگ درختان با محلول سم، از هدر رفتن سم جلوگیری شود. پس از مصرف آفت کش، سم پاش کاملا شستشو شود.
ملاحظات آفت کش را در بسته بندی اصلی و دور از دسترس کودکان و حیوانات، در انبار مقفل و دور از نور آفتاب، رطوبت و مواد غذایی انسان و دام نگهداری کنید. دمای مناسب محیط برای نگهداری سم بین 5 تا 30 درجه سانتی گراد می باشد. در صورت باز شدن پلمب بسته بندی آفت کش، زمان دوام آن کاهش می یابد. از نگهداری آفت کش به صورت محلول آبی خودداری نمائید.

هنگام سم پاشی از ماسک و لباس مناسب استفاده و از خوردن و آشامیدن و کشیدن سیگار پرهیز نمائید. پشت به وزش باد سم پاشی نموده و از استنشاق و تماس سم با پوست، چشم و لباس خودداری کنید. دام و طیور را قبل از سم پاشی از محل دور نموده و از چرای دام در نواحی تازه سم پاشی شده جلوگیری کنید. از ریختن باقیمانده آفت کش روی بوته ها خودداری شود. از شستشوی دستگاه های سم پاشی نزدیک رودخانه و آب های جاری خودداری و از آلودگی آب های جاری، راکد و زیرزمینی به آفت کش و محلول آفت کش جلوگیری کنید. بعد از سم پاشی، دست و صورت را با آب و صابون به خوبی شستشو دهید. از مصرف مجدد ظروف خالی و بسته بندی آفت کش برای نگهداری آب یا سایر مواد غذایی جدا خودداری شده، ظروف و بسته های خالی باید در محلی دور از منابع آبی نگهداری و مطابق با ضوابط ملی مربوطه نسبت به دفع زیست محیطی آنها اقدام گردد.

کمک های اولیه: مسموم را بلافاصله از محل سمپاشی دور نموده، لباسهای وی را تعویض و محل آغشته به سم را با آب و صابون بشوئید. در صورتی که سم خورده شده باشد، خوراندن چند بار زغال طبی با آب فراوان توصیه می شود. ضمن مراجعه فوری به پزشک، برچسب آفت کش را به پزشک نشان دهید. پادزهر: این سم پادزهر اختصاصی ندارد. هرگز به مسموم بیهوش چیزی خورانده نشود.
چه چیزی در مورد این محصول می خواهید بدانید؟
No Internet Connection