پرمترین به رشد Permethrine EC 25%

مکانیسم اثر:

پرمترین از گروه حشره کش های پایرتروئید سنتتیک با اثر تماسي و گوارشی است که با باز نگه داشتن مسیر انتقال سدیم در سیستم اعصاب، موجب مرگ حشرات بالغ و لارو آنها می شود و تا حدودی خاصیت دور کنندگی نیز دارد.

معرفی محصول کلاس خطر : II (سمی و زیان آور)
IRAC: 3A Acute oral LD50 for rats=>430 mg/kg
پرمترین از گروه حشره کش های پایرتروئید سنتتیک با اثر تماسي و گوارشی است که با باز نگه داشتن مسیر انتقال سدیم در سیستم اعصاب، موجب مرگ حشرات بالغ و لارو آنها می شود و تا حدودی خاصیت دور کنندگی نیز دارد.
مزایای محصول پرمترین، طیف وسیعی از حشرات و بندپایان را با مصرف کم و دوام طولانی کنترل میکند. پرمترین، حشره کشی چند منظوره است که با کاربرد وسیع و تاثیر سریع بر حشرات، در فضاهای بسته و باز، اماکن مسکونی، محل نگهداری حیوانات، ساختمان های اداری و تجاری، انبارها و... استفاده می شود. این حشره کش، جهت مبارزه با سوسری های ریز و درشت، مورچه، سوسک، شپش، خر خاکی، کنه، ساس، هزار پا، عقرب، جیرجیرک و... کاربرد دارد.
توصیه مصرف چغندر قند: آفت پرودینا، به میزان 1 لیتر در هکتار.
درختان میوه: آفت مینوز لکه گرد، به میزان 0.5 لیتر در 1000 لیتر آب.
ملاحظات جهت مبارزه با آفت مینوز لکه گرد درختان میوه، فقط در سال های طغیانی علیه نسل اول و حداکثر نسل دوم در یک نوبت استفاده شود. برای ماهی ها و موجودات آبزی مضر است. آب های سطحی و جویبارها، نباید به این ماده آلوده شوند.برای پرندگان، عملا غیر سمی، و برای زنبور عسل، سمی است.

پیوست ها

چه چیزی در مورد این محصول می خواهید بدانید؟

نظرات

No Internet Connection