کائوسول(کائولین فرآوری شده با گوگرد) KaoSul

کائوسول، مخلوطی از پودرهای میکرونیزه کائولین فراوری شده به همراه گوگرد است که جهت مبارزه با آفات، حشرات مکنده، کنه و پسیل تولید شده است. گوگرد عنصری است که به مدت طولانی به عنوان قارچ کش استفاده می شود و محلول پاشی آن، موجب پیشگیری و مبارزه با بسیاری از بیماری های گیاهی و کاهش جمعیت آفات می گردد. کائولین سفید استفاده شده در این محصول،علاوه بر جذب آب و رطوبت بدن لاروها و حشرات مکنده و خاصیت آفت کشی، به دلیل خاصیت چسبندگی، محیط برگ را به مدت طولانی آلوده به گوگرد و کائولن نگه داشته و به همراه گوگرد، آفات و حشرات را از گیاه دور نگاه می دارد.

معرفی محصول کائوسول، مخلوطی از پودرهای میکرونیزه کائولین فراوری شده به همراه گوگرد است که جهت مبارزه با آفات، حشرات مکنده، کنه و پسیل تولید شده است. گوگرد عنصری است که به مدت طولانی به عنوان قارچ کش استفاده می شود و محلول پاشی آن، موجب پیشگیری و مبارزه با بسیاری از بیماری های گیاهی و کاهش جمعیت آفات می گردد. کائولین سفید استفاده شده در این محصول،علاوه بر جذب آب و رطوبت بدن لاروها و حشرات مکنده و خاصیت آفت کشی، به دلیل خاصیت چسبندگی، محیط برگ را به مدت طولانی آلوده به گوگرد و کائولن نگه داشته و به همراه گوگرد، آفات و حشرات را از گیاه دور نگاه می دارد.
مزایای محصول در کائوسول، دز مصرف گوگرد، با توجه به استفاده از کائولین به عنوان مکمل و همچنین ذرات ریز یکنواخت میکروسکوپی فراوری شده و سطح تماس بیشتر با آفت و توزیع و پخش شوندگی و چسبندگی بهتر آن در سطح برگها و ساقه های گیاه، کم و تاثیرگذاری و عملکرد آن بسیار بهتر و احتمال برگ سوزی و صدمه آن به گیاه بسیار کمتر از گوگرد پودری خالص است. اختلاط آن با آب آسان و همچنین تعلیق آن در تانک سمپاش بهتر از گوگردهای پودری معمول است. هنگام سمپاشی، در پمپ و نازل سمپاش مشکل گرفتگی ایجاد نکرده و گرد و غبار نداشته و باعث آزار مصرف کننده نمی شود. انبارش و نگهداری آن به واسطه اختلاط با کائولن آسانتر و از مخاطرات کمتری برخوردار است. گوگرد استفاده شده در این محصول، جذب برگ شده و نیاز گیاه به این عنصر را تامین می نماید. استفاده از کائوسل، سطح برگ ها را روشن تر کرده و از اثرات آفتاب سوختگی شدید بر روی گیاه می کاهد. این محصول، هیچ اختلالی در تنفس و عمل فتوسنتز برگ ایجاد نمی نماید.
آنالیز محصول 30% : (S) گوگرد
توصیه مصرف محلول پاشی: 50 _ 25 کیلوگرم در 1000 لیتر آب.
ملاحظات توصیه مصرف فوق عمومی بوده و از آنجا که میزان دقیق مصرف، به هدف و زمان استفاده، نوع گیاه، شرایط و امکانات محیطی بستگی دارد، توصیه می گردد، همواره ابتدا محلول مصرفی، در سطح کوچک آزمایش شود. از محلول پاشی در ساعات گرم روز و نور شدید آفتاب اجتناب شود. جهت استفاده از این محصول، از تانکرهای سمپاش همزن دار استفاده نمایید. قابلیت اختلاط با ترکیبات قلیایی و روغن های معدنی را ندارد.
چه چیزی در مورد این محصول می خواهید بدانید؟

نظرات

No Internet Connection