صابون محلول‌پاشی Wetting Agent

مجموعه: مکمل ها

صابون محلول پاشی، در دو نوع یونی و غیریونی(WET MAX)، از خانواده سورفکتانت ها بوده که با از بین بردن نیروی جذب سطحی قطرات محلول مورد مصرف، باعث می شود تا تمامی سطح برگ ها به صورت یکنواخت خیس شده و ذرات کود و سم به خوبی روی برگ و اندام های گیاه پخش شود و این امر، تاثیر، دوام و عملکرد سموم و کودهای مصرفی روی برگ گیاهان را افزایش می دهد. محلول پاشی همراه با این صابون، سطح برگ های آلوده را کاملا شستشو داده و با بازتر کردن روزنه های برگ ها علاوه بر شستن گرد و غبار، ترشحات و فضولات ناشی از آفات و شیره های نباتی، ضمن افزایش نفوذ سم و كود مصرفی، باعث افزایش عملکرد آنها و بهبود تنفس برگ ها و اعمال فتوسنتز و کربن گیری گیاه می گردد. قطره های محلول سم یا یك كود در روی برگ همچون عدسی(ذره بین) عمل کرده و نور خورشید آن نقطه از برگ را می سوزاند. با مخلوط نمودن صابون محلول پاشـي با محلول مورد استفاده، این حالت قطره اي شدن محلول از بين رفته و قطرات به خوبی در كل سطح برگ پخش می شوند.

معرفی محصول صابون محلول پاشی، در دو نوع یونی و غیریونی(WET MAX)، از خانواده سورفکتانت ها بوده که با از بین بردن نیروی جذب سطحی قطرات محلول مورد مصرف، باعث می شود تا تمامی سطح برگ ها به صورت یکنواخت خیس شده و ذرات کود و سم به خوبی روی برگ و اندام های گیاه پخش شود و این امر، تاثیر، دوام و عملکرد سموم و کودهای مصرفی روی برگ گیاهان را افزایش می دهد. محلول پاشی همراه با این صابون، سطح برگ های آلوده را کاملا شستشو داده و با بازتر کردن روزنه های برگ ها علاوه بر شستن گرد و غبار، ترشحات و فضولات ناشی از آفات و شیره های نباتی، ضمن افزایش نفوذ سم و كود مصرفی، باعث افزایش عملکرد آنها و بهبود تنفس برگ ها و اعمال فتوسنتز و کربن گیری گیاه می گردد. قطره های محلول سم یا یك كود در روی برگ همچون عدسی(ذره بین) عمل کرده و نور خورشید آن نقطه از برگ را می سوزاند. با مخلوط نمودن صابون محلول پاشـي با محلول مورد استفاده، این حالت قطره اي شدن محلول از بين رفته و قطرات به خوبی در كل سطح برگ پخش می شوند.
مزایای محصول صابون محلول پاشی، با استفاده از بهترین مواد اولیه و با بهترين تركيب مناسب گیاهان و بدون سمیت و اثرات زیست محیطی مخرب تولید شده و همچنین با کاهش مقطعی قلیائیت(HP) محلول، به طور فوق العاده ای موجب افزايش اثربخشي كليه سموم(حشره كش ها، قارچ كش ها، علف كش ها) و جذب بهتر كودهاي محلول پاشي بر روي گياهان مي شود. این مکمل قابلیت اختلاط با کلیه سموم و کــــودهای کشــــاورزی در تمامی فصــــول ســــال را دارد. صابون غیر یونی(XAM TEW)، جهت سموم و کودهای خاص یا سیستمیک که با صابون های یونی سازگاری ندارند استفاده می شود.
توصیه مصرف صابون محلول پاشی یونی:
مکمل سموم و کودها: 1 لیتر در 1000 لیتر آب
شستشو دهنده و کاهش آفات: 3 _ 2 لیتر در 1000 لیتر آب
صابون محلول پاشی غیر یونی:
مکمل سموم و کودها: 0.5 لیتر در 1000 لیتر آب
ملاحظات مقدار توصیه شده فوق عمومی بوده و بسته به نوع محلول، هدف از محلول پاشی، وضعیت کیفی آب، نوع محصول و... دارد. در طول دوره گلدهی میوه ها، از محلول پاشی اجتناب شود. از محلول پاشی در ساعات گرم روز و زیر نور شدید آفتاب اجتناب شود. این محصول، جهت استفاده در کشاورزی تولید شده و از استفاده از آن در مصارف خانگی و بهداشتی، اجتناب شود.

پیوست ها

چه چیزی در مورد این محصول می خواهید بدانید؟

نظرات

No Internet Connection