ماکرو ماکس سه بیست MACRO MAX 20:20:20 + TE

مجموعه: کودها

سه بیست، کود کامل ماکرو NPK پودری، کاملا محلول در آب است و حاوی عناصر ماکروالمنت ازت، فسفر، پتاسیم، و عناصر ریزمغذی آهن، روی، منگنز، مس و منیزیم می باشد. این عناصر، نقش اصلی و مهمی در تغذیه و سلامتی و رشد گیاهان و افزایش کمی و کیفی دانه و میوه گیاه و غنی سازی و بالابردن عیار محصول آنها دارند.

معرفی محصول سه بیست، کود کامل ماکرو NPK پودری، کاملا محلول در آب است و حاوی عناصر ماکروالمنت ازت، فسفر، پتاسیم، و عناصر ریزمغذی آهن، روی، منگنز، مس و منیزیم می باشد. این عناصر، نقش اصلی و مهمی در تغذیه و سلامتی و رشد گیاهان و افزایش کمی و کیفی دانه و میوه گیاه و غنی سازی و بالابردن عیار محصول آنها دارند.
مزایای محصول برای حداکثر کردن جذب و تاثیر و عملکرد این محصول، در تولید آن از سه نوع ازت نیتراته، اوره ای و آمونیومی، به مقادیر متناسب استفاده شده و ریز مغذی های آهن، روی ، منگنز و مس موجود دراین کود نیز به صورت کلات در آمده، همه این مزایا عملکرد و جذب این محصول را بسیار بالا برده است. باید توجه داشت که میزان جذب و عملکرد عناصر، با توجه به دسترسی همزمان گیاه به عناصر مورد نیاز در کودهای کامل، بیشتر از کودهای تک عنصری است. این محصول فاقد کلر و فلزات سنگین و با PH اسیدی کاملا مناسب محلول پاشی و استفاده در تمامی خاک ها، به خصوص خاکهای شور و قلیایی است. حلالیت آن بسیار عالی و قابل استفاده در تمامی سیستم های آبیاری تحت فشار است.
آنالیز محصول ازت: 20 درصد
پتاسیم: 20 درصد
فسفر: 20 درصد
آهن: 1000ppm
روی:400ppm
منگنز: 300ppm
مس: 100ppm
توصیه مصرف کود آبیاری: باغات: 80 _ 40 ، زراعت: 60 _ 20 کیلوگرم در هکتار.
محلول پاشی: 2 _ 1 کیلوگرم در 1000 لیتر آب/هکتار.
ملاحظات مقادیر توصیه شده فوق عمومی بوده بسته به نوع، سن و اندازه گیاه، روش کود دهی، شدت کمبود، میزان محصول، کیفیت خاک و آب و... قابل تغییر است و با توجه به نیاز گیاه تا 3 نوبت قابل تکرار است. از محلول پاشی در ساعات گرم روز و نور شدید آفتاب اجتناب شود. از اختلاط با ترکیبات کلسیمی خودداری گردد.

پیوست ها

چه چیزی در مورد این محصول می خواهید بدانید؟

نظرات

No Internet Connection