فیکسر(کنستانتره کاهش PH خاک) PHixer

مجموعه: کودها

فیکسر، کنسانتره اسیدی نیتروژنه گوگردی مایع(1>PH)، شامل عناصر گوگرد، اسید آلی و نیتروژن است که به طور همزمان، برای تامین سولفات مورد نیاز گیاه و کاهش قلیائیت(PH) خاک استفاده می گردد. PH مناسب خاک، اهمیت زیادی در جذب مواد غذایی توسط گیاه دارد. مناسب ترین محدوده PH خاک برای گیاهان، بین 6 تا 7 است. در این محدوده، بیشترین امکان جذب عناصر غذایی توسط ریشه گیاه و فعالیت میکروارگانیسم های خاک وجود دارد.

معرفی محصول فیکسر، کنسانتره اسیدی نیتروژنه گوگردی مایع(1>PH)، شامل عناصر گوگرد، اسید آلی و نیتروژن است که به طور همزمان، برای تامین سولفات مورد نیاز گیاه و کاهش قلیائیت(PH) خاک استفاده می گردد. PH مناسب خاک، اهمیت زیادی در جذب مواد غذایی توسط گیاه دارد. مناسب ترین محدوده PH خاک برای گیاهان، بین 6 تا 7 است. در این محدوده، بیشترین امکان جذب عناصر غذایی توسط ریشه گیاه و فعالیت میکروارگانیسم های خاک وجود دارد.
مزایای محصول فیکسر، با کاهش PH و قلیائیت خاک، اصلاح شوری و EC و تبدیل آهک به گچ کشاورزی، موجب حل شدن و بهبود جذب مواد غذایی موجود در خاک توسط گیاه اعم از ریز مغذی ها(آهن، منگنز، روی، بر، مس و...) و عناصر پر مصرف(نیتروژن، فسفر، پتاسیم و کلسیم)، بهبود عملکرد میکروارگانیسم ها، نفوذ آب و تهویه هوا در خاک های رسی و سنگین می شود. این محلول، در سیستمهای آبیاری تحت فشار و قطره ای، از تجمع بیکربنات ها و سایر املاح در لوله ها و قطره چکان ها جلوگیری کرده و برای پاک سازی آنها از این رسوبات به کار می رود. این محلول دشواری و خطرات کار با اسیدهای شیمیایی را ندارد.
توصیه مصرف کود آبیاری:
باغات: 300 _ 100 لیتر در هکتار.
زراعت: 150 _ 50 لیتر در هکتار.
ملاحظات مقادیر توصیه شده عمومی است و بسته به نوع خاک و میزان قلیائیت آن، زمان مصرف، نوع و میزان آبیاری، قابل تغییر بوده و با توجه به نیاز تا 3 نوبت قابل تکرار است. این محلول را، به تدریج و به طور یکنواخت به آب آبیاری اضافه نمایید. اگر در فصل رشد درختان استفاده می شود، بهتر است محل ورود آن به آب، نزدیک درخت ها نباشد .دقت کنید PH آب در انتهای کرت کمتر از 5 نشود. برای اندازه گیری دقیق PH خاک و آب، میتوان از PH متر دیجیتال که استفاده از آن بسیار آسان است، استفاده کرد. از آلوده شدن پوست و چشم به این محلول پیشگیری کنید. عضو آلوده شده را با مقدار کافی آب بشویید. در سیستم های آبیاری تحت فشار، نباید غلظت محلول، بیش از حد شود. زیرا پایین آمدن بیش از حد مجاز PH، اثر نامطلوبی بر روی اتصالات فلزی گذاشته و همچنین به دلیل حجم کم آب ممکن است به ریشه درختان نیز آسیب زده شود. از اختلاط آن با ترکیبات قلیایی و کلسیمی خودداری گردد. در دمای مناسب، دور از تابش نور خورشید نگهداری گردد.

پیوست ها

چه چیزی در مورد این محصول می خواهید بدانید؟

نظرات

No Internet Connection