اوره فسفات Urea Phosphate

مجموعه: کودها

اوره فسفات، حاوی عناصر فسفر و ازت اوره ای است. فسفر، یکی از عناصر پر مصرف و اصلی در گیاه بوده که در بیشتر اعمال فیزیولوژیکی کلیدی گیاه از جمله ذخیره و انتقال انرژی، کربن گیری، سیکل های تنفسی و متابولیسمی، نمو ریشه، تقسیم سلولی و رشد گیاه نقش مستقیم دارد. فسفر موجب افزایش ریشه زایی شده و در افزایش ميزان جذب ازت و عناصر كم مصرف توسط گياه مؤثر است. ازت، جزء اصلی تمام سلول ها، اعم از پروتئین ها، و کلروفیل است و بخش عمده ای از آنزیم ها و کاتالیزورهای افزایش دهنده سرعت فرایندهای متابولیسمی گیاه را ازت تشکیل می دهد.

 

معرفی محصول اوره فسفات، حاوی عناصر فسفر و ازت اوره ای است. فسفر، یکی از عناصر پر مصرف و اصلی در گیاه بوده که در بیشتر اعمال فیزیولوژیکی کلیدی گیاه از جمله ذخیره و انتقال انرژی، کربن گیری، سیکل های تنفسی و متابولیسمی، نمو ریشه، تقسیم سلولی و رشد گیاه نقش مستقیم دارد. فسفر موجب افزایش ریشه زایی شده و در افزایش ميزان جذب ازت و عناصر كم مصرف توسط گياه مؤثر است. ازت، جزء اصلی تمام سلول ها، اعم از پروتئین ها، و کلروفیل است و بخش عمده ای از آنزیم ها و کاتالیزورهای افزایش دهنده سرعت فرایندهای متابولیسمی گیاه را ازت تشکیل می دهد.
مزایای محصول اوره فسفات، کاملا اسیدی(PH<1)، و با چگالی بالا(1.35)، دارای خلوص بالا و حلالیت کامل می باشد. خاصیت اسیدی آن به جذب فسفر و ازت، افزوده و همچنین به جذب سایر عناصر ریز مغذی موجود در خاک کمک کرده و برای تمامی خاک ها، به خصوص خاک های آهکی و قلیایی مناسب است. فسفر موجود در این کود یک استارتر بی نظیر برای افزایش رشد ریشه و تسریع رشد بهاره و گلدهی درختان در شروع فصل رشد گیاه است. این محصول، قابلیت استفاده در تمامی سیتم های آبیاری را نیز داشته و از تجمع بیکربنات ها و سایر املاح در لوله ها و قطره چکان ها جلوگیری می نماید.
آنالیز محصول آنلیز پودری: فسفر: 44 درصد، نیتروژن: 17 درصد
آنالیز مایع: فسفر محلول: 30 درصد، ازت : 10 درصد، PH<1
توصیه مصرف مایع: کود آبیاری: باغات: 80 - 40 و زراعت: 60 _ 20 لیتر در هکتار.
پودری: کود آبیاری: باغات: 80 - 50 و زراعت: 50 _ 30 کیلوگرم در هکتار.
ملاحظات مقادیر توصیه شده فوق کلی بوده بسته به نوع، سن و اندازه گیاه، روش کود دهی، شدت کمبود، خاک و آب منطقه و... قابل تغییر است و بهتر است میزان مصرف بر اساس نظر کارشناس مجرب یا آنالیز تجزیه خاک مشخص گردد. این کود را می توان با کودهای پتاسه، سولفات آمونیوم، نیترات آمونیوم، آمونیوم فسفات به غیر از ترکیبات قلیایی مخلوط کرد. از استنشاق آن و تماس با پوست خودداری گردد. عضو آلوده شده را با مقدار کافی آب بشوئید.

پیوست ها

چه چیزی در مورد این محصول می خواهید بدانید؟

نظرات

No Internet Connection