کود نیترات کلسیم NitroCa

مجموعه: کودها

نیتروکا، کود پودری کاملا محلول در آب، حاوی عناصر کلسیم و ازت نیتراته است. کلسیم در ساختار دیواره سلول های گیاه و میوه های آن و افزایش مقاومت فیزیکی و عملکرد سیستم ایمنی و کاهش تاثیر تنش های محیطی همچون سرمازدگی، گرمازدگی، شوری، خشکی و آفات نقش دارد. ازت، جزء اصلی تمام سلول ها، اعم از پروتئین ها، و کلروفیل است و بخش عمده ای از آنزیم ها و کاتالیزورهای افزایش دهنده سرعت فرایندهای متابولیسمی گیاه را تشکیل می دهد.

معرفی محصول نیتروکا، کود پودری کاملا محلول در آب، حاوی عناصر کلسیم و ازت نیتراته است. کلسیم در ساختار دیواره سلول های گیاه و میوه های آن و افزایش مقاومت فیزیکی و عملکرد سیستم ایمنی و کاهش تاثیر تنش های محیطی همچون سرمازدگی، گرمازدگی، شوری، خشکی و آفات نقش دارد. ازت، جزء اصلی تمام سلول ها، اعم از پروتئین ها، و کلروفیل است و بخش عمده ای از آنزیم ها و کاتالیزورهای افزایش دهنده سرعت فرایندهای متابولیسمی گیاه را تشکیل می دهد.
مزایای محصول نیتروکا، استحکام، اندازه میوه، قابلیت ماندگاری و انبارداری محصول را افزایش داده و از عوارض کمبود کلسیم در گیاهان مانند بدشکلی، لهیدگی و ترک خوردگی میوه ها و... پیشگیری میکند. ازت علاوه بر اینکه در رشد و نمو گیاهان و میوه ها و پر شدن مغز آنها موثر است، به طور قابل ملاحظه ای از ریزش جوانه های سال آتی و سال آوری درختان می کاهد. نیترات، در اغلب موارد، بهترین و غالب ترین نوع ازت، برای جذب در گیاهان است. این محصول فاقد کلر و فلزات سنگین و با PH اسیدی کاملا مناسب محلول پاشی و استفاده در تمامی خاک ها، به خصوص خاکهای شور و قلیایی است. نیتروکا، کاملا محلول در آب بوده و قابلیت استفاده در سیتم های آبیاری را نیز دارد.
آنالیز محصول نیتروژن: 13درصد
کلسیم: 26 درصد
توصیه مصرف کود آبیاری:
باغات: 100 _ 50 کیلوگرم در هکتار.
زراعت: 50 _ 30 کیلوگرم در هکتار.
محلول پاشی: 2 _ 1 کیلوگرم در 1000 لیتر آب
ملاحظات مقادیر توصیه شده عمومی است و بسته به نوع، سن و اندازه گیاه، میزان محصول، شدت کمبود و... قابل تغییر بوده و با توجه به نیاز گیاه در 3 نوبت قابل تکرار است. کودهای کلسیمی، قابلیت اختلاط با اکثر سموم و کود های حاوی فسفر، مس و گوگرد را ندارند و بهتر است به تنهایی استفاده شوند. در هنگام اختلاط با سایر کودها، تست اختلاط انجام شود.

پیوست ها

چه چیزی در مورد این محصول می خواهید بدانید؟

نظرات

No Internet Connection