ماکرو پتاس بالا NPK(12:12:36) & TE

مجموعه: کودها

(12:12:36)NPK، کود کامل ماکرو پتاس بالا پودری، کاملا محلول در آب و حاوی عناصر ماکروالمنت ازت، فسفر، پتاسیم، و عناصر ریزمغذی آهن، روی و منگنز می باشد. این عناصر، نقش اصلی و مهمی در تغذیه و سلامتی و رشد گیاهان و افزایش کمی و کیفی دانه و میوه گیاه و غنی سازی و بالابردن عیار محصول آنها دارند.

معرفی محصول (12:12:36)NPK، کود کامل ماکرو پتاس بالا پودری، کاملا محلول در آب و حاوی عناصر ماکروالمنت ازت، فسفر، پتاسیم، و عناصر ریزمغذی آهن، روی و منگنز می باشد. این عناصر، نقش اصلی و مهمی در تغذیه و سلامتی و رشد گیاهان و افزایش کمی و کیفی دانه و میوه گیاه و غنی سازی و بالابردن عیار محصول آنها دارند.
مزایای محصول با توجه به بالا بودن درصد عنصر پتاسیم در این محصول، استفاده از آن در زمان تشکیل میوه تا قبل از برداشت محصول، بیشترین تاثیر را در افزایش کیفیت آن از طریق رسیدن کامل و به موقع، پر شدن مغز و افزایش زمان ماندگاری و انبارداری محصول دارد. ریز مغذی های آهن، روی و منگنز موجود دراین کود، به صورت کلات بوده و جذب این عناصر و عملکرد این محصول را، بسیار بالا برده است. باید توجه داشت که میزان جذب و عملکرد عناصر، هنگام دسترسی همزمان گیاه به عناصر مورد نیاز و در کودهای کامل بیشتر از کودهای تک عنصری است. این محصول فاقد کلر و فلزات سنگین و با PH اسیدی کاملا مناسب استفاده در تمامی خاک ها، به خصوص خاکهای شور و قلیایی است. حلالیت آن بسیار عالی و قابل استفاده در تمامی سیستم های آبیاری تحت فشار است.
آنالیز محصول ازت: 12 درصد
فسفر: 12 درصد
پتاسیم: 36 درصد
آهن: 1000ppm
روی: 300ppm
منگنز: 200ppm
توصیه مصرف کود آبیاری: باغات: 80 _ 40 کیلوگرم در هکتار.
زراعت: 40 _ 20 کیلوگرم در هکتار.
ملاحظات مقادیر توصیه شده فوق عمومی بوده بسته به نوع، سن و اندازه گیاه، روش کود دهی، شدت کمبود، میزان محصول، کیفیت خاک و آب و... قابل تغییر است و با توجه به نیاز گیاه تا 2 نوبت قابل تکرار است. بهتر است با کارشناسان خبره و بر اساس بررسی آنالیز خاک، مصرف گردد. این کود، قابلیت اختلاط با ترکیبات قلیایی و کلسیمی را ندارد.

پیوست ها

چه چیزی در مورد این محصول می خواهید بدانید؟

نظرات

No Internet Connection