نیترو پتاس(نیترات پتاسیم) Nitro Potash NPK(13:0:46)

مجموعه: کودها

نیترو پتاس، کود نیترات پتاسیم پودری کاملا محلول در آب است و همزمان پتاسیم و ازت مورد نیاز گیاه را تامین می کند. پتاسیم، در فعالیت آنزیم ها، کنترل باز و بسته شدن روزنه ها و تنظیم آب در داخل گیاه و نمو ریشه نقش مهمی دارد. پتاسیم با تعدیل تبخیر و تعرق گیاه، در حفظ آب سلول و کاهش نیاز گیاه به آب و افزایش مقاومت گیاه در مقابل تنش های محیطی از قبیل گرمازدگی، سرمازدگی، کم آبی، شوری، آفات و بیماریها نقش موثری دارد. ازت، جزء اصلی تمام سلول ها، اعم از پروتئین ها، و کلروفیل است و بخش عمده ای از آنزیم ها و کاتالیزورهای افزایش دهنده سرعت فرایندهای متابولیسمی گیاه را ازت تشکیل می دهد.

معرفی محصول نیترو پتاس، کود نیترات پتاسیم پودری کاملا محلول در آب است و همزمان پتاسیم و ازت مورد نیاز گیاه را تامین می کند. پتاسیم، در فعالیت آنزیم ها، کنترل باز و بسته شدن روزنه ها و تنظیم آب در داخل گیاه و نمو ریشه نقش مهمی دارد. پتاسیم با تعدیل تبخیر و تعرق گیاه، در حفظ آب سلول و کاهش نیاز گیاه به آب و افزایش مقاومت گیاه در مقابل تنش های محیطی از قبیل گرمازدگی، سرمازدگی، کم آبی، شوری، آفات و بیماریها نقش موثری دارد. ازت، جزء اصلی تمام سلول ها، اعم از پروتئین ها، و کلروفیل است و بخش عمده ای از آنزیم ها و کاتالیزورهای افزایش دهنده سرعت فرایندهای متابولیسمی گیاه را ازت تشکیل می دهد.
مزایای محصول نیترو پتاس، با توجه به فقدان کلر، سدیم و عناصر سنگین، و به دلیل خالص بودن و حلالیت کامل در آب، قابلیت استفاده به صورت محلول پاشی یا استفاده در انواع سیستمهای آبیاری تحت فشار را دارد. وجود همزمان ازت نیتراته در کنار پتاسیم در این محصول، موجب افزایش عملکرد و جذب برگی عالی و سریع پتاسیم شده و آن را کودی بسیار مناسب با عملکردی عالی جهت محلول پاشی جهت تغذیه برگی پتاسیم خصوصا در هنگام تشکیل میوه تا زمان برداشت محصول نموده است.
آنالیز محصول پتاسیم: 46 درصد، ازت: 13 درصد
توصیه مصرف کود آبیاری:
باغات: 80 _ 50 کیلوگرم در هکتار.
زراعت: 50 _ 30 کیلوگرم در هکتار.
محلول پاشی: 2 _ 1 کیلوگرم در 1000 لیتر آب/هکتار.
ملاحظات مقادیر توصیه شده فوق عمومی بوده بسته به نوع، سن و اندازه گیاه، روش کود دهی، شدت کمبود، میزان محصول، کیفیت خاک و آب و... قابل تغییر است و با توجه به نیاز گیاه تا 3 نوبت قابل تکرار است. از محلول پاشی در ساعات گرم روز و نور شدید آفتاب اجتناب شود. از اختلاط با کودهای کلسیم دار خودداری گردد.

پیوست ها

چه چیزی در مورد این محصول می خواهید بدانید؟

نظرات

No Internet Connection