میکروماکس(کامل میکروگرانول) MICRO MAX

مجموعه: کودها

میکروماکس، کود کامل میکرو گرانول، با درصد بالایی از عناصر ریزمغذی(میکروالمنت) و درصد متناسبی از عناصر ماکروالمنت است که به صورت مصرف خاکی مورد استفاده قرار می گیرد. عناصر ریز مغذی آهن، روی، منگنز و مس، نقش اصلی و مهمی در تغذیه و سلامتی و رشد گیاهان و افزایش کمی و کیفی دانه و میوه گیاه و غنی سازی و بالا بردن عیار محصول آنها دارند.

معرفی محصول میکروماکس، کود کامل میکرو گرانول، با درصد بالایی از عناصر ریزمغذی(میکروالمنت) و درصد متناسبی از عناصر ماکروالمنت است که به صورت مصرف خاکی مورد استفاده قرار می گیرد. عناصر ریز مغذی آهن، روی، منگنز و مس، نقش اصلی و مهمی در تغذیه و سلامتی و رشد گیاهان و افزایش کمی و کیفی دانه و میوه گیاه و غنی سازی و بالا بردن عیار محصول آنها دارند.
مزایای محصول از آنجا که کمبود عناصر ریز مغذی آهن، روی، منگنز و مس در بیشتر خاک های زراعی مشهود بوده و با توجه به نقش و اهمیت این عناصر بر عملکرد گیاه و میزان رشد و باروری آن، میکروماکس، با فرمولاسیون و بالانسی مناسب از این عناصر و عناصر پر مصرف ماکرو و هیومیک اسید، کلسیم و گوگرد، مناسب برای خاک های اکثر نواحی کشور و محصولات کشاورزی، تولید شده و مکمل بسیار مناسبی برای کودهای آلی و ماکرو برای غنی سازی و حاصلخیزی خاک است. هیومیک اسید موجود در این کود، ریشه زایی و ظرفیت نگهداری آب در خاک، مقاومت به شوری و حاصلخیزی و باروری آنرا افزایش داده و موجب جذب بهتر عناصر ماکرو و میکرو حتی در خاک های قلیایی توسط گیاه می شود. مزیت گرانوله بودن این کود، باعث می شود تا عناصر موجود در آن به تدریج رها شده و در دسترس گیاه قرار گیرند و هدر رفت و تثبیت این عناصر به حداقل کاهش یابد. باید توجه داشت که میزان جذب و عملکرد عناصر ماکرو و میکرو توسط گیاه در صورت دسترسی همزمان به این عناصر بیشتر است.
آنالیز محصول ازت: 6 درصد
فسفر: 2 درصد
پتاسیم: 2 درصد
آهن: 4 درصد
روی: 2 درصد
منگنز:2 درصد
مس: 0.4 درصد
ماده آلی، هیومیک اسید، کلسیم و گوگرد
توصیه مصرف باغات: 300 _ 200 کیلوگرم در هکتار، به صورت خاکی چالکود.
زراعت: 150 _ 100 کیلوگرم در هکتار، به صورت خاکی.
ملاحظات مقادیر توصیه شده فوق عمومی بوده بسته به نوع، سن و اندازه گیاه، روش کود دهی، شدت کمبود، میزان محصول، نوع خاک و آب منطقه و... قابل تغییر است و بهتر است میزان مصرف دقیق، بر اساس نظر کارشناس مجرب و با مشاهده و بررسی آنالیز تجزیه خاک مشخص گردد.

پیوست ها

چه چیزی در مورد این محصول می خواهید بدانید؟

نظرات

No Internet Connection