فروت ست Fruit Set

مجموعه: کودها

فروت ست، کود مایع کلات روی به همراه بر، آمینو اسید و ازت است. روی در جلوگیری از ریزش، سلامت و باز شدن به موقع جوانه ها، گلدهی، گرده افشانی و تلقیح مناسب، تشکیل تخمک، تولید مثل، میزان باردهی، کیفیت خوشه بندی، کمیت و کیفیت میوه در گیاه نقش به سزایی دارد. روی، با بهبود متابولیسم هورمون اکسین و آنزیم ها، موجب افزایش میزان رشد سلول ها و در نتیجه افزایش رشد شاخه ها و جلوگیری از کلروز و کوچکی و باریکی برگ ها در گیاه می گردد. بر، در تولید گرده کافی و مناسب و کیفیت گرده افشانی و تشکیل تخمک در مادگی و تعداد میوه موثر است.

معرفی محصول فروت ست، کود مایع کلات روی به همراه بر، آمینو اسید و ازت است. روی در جلوگیری از ریزش، سلامت و باز شدن به موقع جوانه ها، گلدهی، گرده افشانی و تلقیح مناسب، تشکیل تخمک، تولید مثل، میزان باردهی، کیفیت خوشه بندی، کمیت و کیفیت میوه در گیاه نقش به سزایی دارد. روی، با بهبود متابولیسم هورمون اکسین و آنزیم ها، موجب افزایش میزان رشد سلول ها و در نتیجه افزایش رشد شاخه ها و جلوگیری از کلروز و کوچکی و باریکی برگ ها در گیاه می گردد. بر، در تولید گرده کافی و مناسب و کیفیت گرده افشانی و تشکیل تخمک در مادگی و تعداد میوه موثر است.
مزایای محصول کلات بودن روی، به همراه استفاده از آمینو اسید ارگانیک و ازت در فرمولاسیون تولید فروت‌ست، با تحریک هورمون ها و آنزیم های گیاهی، موجب جذب و انتقال و تاثیر سریع این محصول در سلول های اندام های گیاه می گردد. با توجه به تثبیت و جذب بسیار پایین اکثر ترکیبات روی و بر در خاک های قلیایی، آهکی و شور کشور ما، محلول پاشی، موثرترین و مقرون به صرفه ترین راه جبران کمبود این عناصر در گیاه است. فروت ست، قابلیت اختلاط با اکثر سموم و سایر کودها غیر از کودهای کلسیمی را دارد.
آنالیز محصول روی کلات: 6 درصد
بُر: 2 درصد
آمینو اسید: 5 درصد
ازت: 10درصد
ماده آلی: 5 درصد
توصیه مصرف محلول پاشی: 2 _ 1 لیتر در 1000 لیتر آب/هکتار.
ملاحظات مقادیر توصیه شده، عمومی بوده و بسته به نوع، میزان کمبود، سن و اندازه گیاه، میزان محصول و... قابل تغییر است. در صورت نیاز، تکرار محلول پاشی، تا 3 نوبت با فاصله حداقل 20 روز، قابل تکرار است. با توجه به محدوده باریک بین کمبود و مسمومیت عنصر بر در اکثر گیاهان، بهتر است در این رابطه با کارشناسان خبره مشورت گردد. در طول دوره گلدهی و ارزنی شدن میوه ها، از محلول پاشی اجتناب شود. از محلول پاشی در ساعات گرم روز و زیر نور شدید آفتاب اجتناب شود.

پیوست ها

چه چیزی در مورد این محصول می خواهید بدانید؟

نظرات

No Internet Connection