هیومیک اسید Huma Max & Humi Max

مجموعه: کودها

اسید هیومیک و اسید فولویک به ماکس، ساختار خاک را بهبود بخشیده و باعث افزایش تهویه در آن می شوند. باعث افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک شده و به راحتی آب را در اختیار گیاه قرار می دهند. همچنین از سمیت کود ها و عناصر اضافی موجود در خاک کاسته و مقاومت به کم آبی، شوری و تنش های محیطی را افزایش می دهند. این مزایا موجب افزایش فعالیت باکتری ها و میکروارگانیسم های خاک و حاصلخیزی و باروری آن و ریشه زایی بهتر گیاه می شود. اسید هیومیک و اسید فولویک، با تحریک هورمونها و آنزیم های گیاهی، موجب جذب سریع و بهتر عناصر ماکرو و میکرو و افزایش کیفیت و اندازه میوه شده و همچنین نیاز به کود های شیمیایی را به نحو محسوسی کاهش میدهند. پتاسیم، در فعالیت آنزیم ها و در کاهش نیاز گیاه به آب و افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش های محیطی از قبیل گرمازدگی و سرمازدگی، کم آبی، شوری، آفات و بیماری ها نقش مهمی دارد. کود اسید هیومیک و اسید فولویک(به ماکسBEH MAX)، در دو نوع مایع(HUMI MAX) و جامد(HUMA MAX)، با استفاده از بهترین معادن لئوناردیت تولید شده و نقش اصلی و مهمی در اصلاح ساختار خاک، تغذیه و سلامتی و رشد گیاهان و افزایش کمی و کیفی محصول آنها دارد. این محصول، عاری از آلاینده های فلزی و برای تولید محصولات ارگانیک کاملا ایده آل است.

ویژگی ها این کود با درصد متناسبی از اسید هیومیک، اسید فولویک، ماده آلی و پتاسیم از دسته کود های آلی کاملا محلول در آب است که به صورت آبیاری و محلول پاشی در تمامی دوران فصل رشد گیاهان باغی و زراعی مورد استفاده قرار می گیرد.
بسته بندی: 5 و 1 کیلوگرمی جامد و 20 و 5 و 1 لیتری مایع
آنالیز محصول مایع:(اسید هیومیک و اسید فولویک: 15 درصد، ماده آلی: 30 درصد، پتاسیم: 4 درصد)
جامد:(اسید هیومیک و اسید فولویک: 70 درصد، ماده آلی: 75 درصد، پتاسیم: 12 درصد)
دستور مصرف آبیاری: جامد( 10 – 5 کیلوگرم) – (مایع: 40 – 20 لیتر ) در هکتار
محلول پاشی: جامد( 8 – 2 کیلوگرم) – (مایع: 15 – 5 لیتر ) در هکتار
چالکود: 120 تا 180 کیلوگرم در هکتار
ملاحظات مقادیر توصیه شده فوق کلی بوده و بسته به نوع محصول، سن گیاه، شدت کمبود و... قابل تغییر است. مصرف این کود برای باغات 3 تا 4 بار در طول فصل زراعی توصیه می گردد. در طول دوره گلدهی و ارزنی شدن میوه ها، از محلول پاشی اجتناب شود. از محلول پاشی در ساعات گرم روز و زیر نور شدید آفتاب اجتناب شود. جهت افزایش عملکرد محلول پاشی از مکمل(صابون) محلول پاشی (به ماکسBEH MAX) به نسبت یک لیتر در هزار لیتر آب استفاده نمایید. این کود قابلیت اختلاط با اکثر سموم و کود های کشاورزی غیر از کودهای کلسیمی و ترکیبات اسیدی را دارد.
چه چیزی در مورد این محصول می خواهید بدانید؟
No Internet Connection