کود کامل Macro Mix

مجموعه: کودها

این کود از دسته کودهای کاملا محلول در آب است

کود کامل با درصد متناسبی از عناصر پرمصرف و کم مصرف(به صورت کلات) با تامین نیاز همزمان گیاه به عناصر فوق در کلیه مراحل فصل رشد، با تاثیر فوق العاده، منجر به حفظ سلامتی و عملکرد مناسب گیاه و افزایش کیفیت و کمیت محصول آن می شود. این کود با استفاده از بهترین مواد اولیه تولید شده و فاقد کلر، سدیم، فلزات سنگین بوده و به دلیل کیفیت بالا و حلالیت کامل در آب، قابلیت استفاده به صورت آبیاری یا جذب از برگ به وسیله محلول پاشی یا استفاده در انواع سیستمهای آبیاری را دارد.

عناصر پر مصرف(ماکروالمنت) ازت، فسفر، پتاسیم، گوگرد و عناصر کم مصرف(میکروالمنت) آهن، روی، منگنز و مس، نقش اصلی و مهمی در تغذیه و سلامتی و رشد گیاهان و افزایش کمی و کیفی محصول آنها دارند. به دلیل کمبود، تثبیت و غیر قابل جذب شدن اکثر این عناصر در خاک، بایستی نیاز گیاه به این مواد به طور مناسب در طول فصل رشد تامین شود. باید توجه داشت که میزان جذب و عملکرد عناصر ماکرو و میکرو توسط گیاه در صورت دسترسی همزمان به آنها، بیشتر است.

آنالیز محصول پتاسیم: 10 درصد، ازت: 10 درصد، فسفر: 5 درصد، آهن:ppm 2000، روی:ppm 400، منگنز:ppm 300، مس: ppm 200
دستور مصرف درطول فصل رشد و بصورت محلول پاشی و به میزان 3-2 لیتر در 1000 لیتر آب، کود آبیاری: 10- 5 لیتر در هکتار
ملاحظات مقادیر توصیه شده فوق کلی بوده و بسته به نوع، سن و اندازه گیاه، میزان محصول، شدت کمبود، آب و خاک منطقه و... قابل تغییر بوده و با توجه به نیاز گیاه در 2 تا 3 نوبت قابل تکرار است. توصیه می گردد قبل از محلول پاشی درختان میوه هسته دار، ابتدا در سطح محدود آزمایش شود. از محلول پاشی در ساعات گرم روز و نور شدید آفتاب اجتناب شود. این کود قابلیت اختلاط با اکثر سموم و کودهای کشاورزی غیر از ترکیبات کلسیم دار را دارد.
چه چیزی در مورد این محصول می خواهید بدانید؟
No Internet Connection