نیترو پتاس (نیترات پتاسیم)

مجموعه: کودها

کود نیترو پتاس به مکس حاوی دو عنصر ازت و پتاسیم و به صورت پودری میباشد که به دو شیوه محلولپاشی و خاکی مورد استفاده قرار میگیرد

این کود با دارابودن 46 درصد پتاسیم برطرف کننده نیاز این عنصر در گیاه است. و باعث افزایش مقاومت گیاه در مقابل تنشهای محیطی از قبیل گرمازدگی ،سرمازدگی، کم آبی، شوری ،آفات و بیماریها می شود.

کود نیتروپتاس تاثیر چشمگیری در افزایش محصول از طریق کاهش پوکی و دیر رسیده شدن محصول و کاهش وزن (انس) دارد. و موجب افزایش زمان ماندگاری و انبارداری ،ابدارشدن، درشت شدن و خوش رنگی و بازارپسندی و کیفیت دانه و میوه گیاهان می شود.

این کود حافظ آب سلول و کاهنده نیاز گیاه به آب است.

ویژگی ها نیترو پتاس به رشد، به دلیل داشتن ازت به فرم نیترات گزینه بسیار مناسبی برای محلولپاشی نسبت به سولفات پتاسیم میباشد.
این محصول در دو بسته بندی 2/5 و 5 کیلویی تولید میگردد.
آنالیز محصول پتاسیم (KO2 ): 46 درصد، ازت نیترات (N): 13 درصد
دستور مصرف محلول پاشی: 3 - 1 کیلوگرم در 1000 لیتر آب، خاکی زراعی: 20 تا 30 کیلوگرم در هکتار، خاکی باغی: 50 تا 100 کیلوگرم در هکتار.
توصیه مصرف فوق کلی بوده و بسته به نوع محصول، سن گیاه، شدت کمبود و... متغیر است.
ملاحظات در دمای مناسب، دور از تابش نور خورشید و دسترس اطفال و حيوانات نگهداری گردد. محلول پاشی در دمای زیر 30 درجه سانتیگراد و دور از تابش و گرمای نور خورشید انجام گیرد. از محلول پاشی در زمان گل دهی گیاهان خودداری گردد.
چه چیزی در مورد این محصول می خواهید بدانید؟
No Internet Connection