سیلیکات پتاسیم

مجموعه: کودها

سیلیسیم(Si)، از عناصر اصلی دیواره سلول های اپیدرمی و آوندی گیاهان است. سیلیسیم موجود در این دیواره ها، موجب ضخیم شدن و استحکام بیشتر دیواره این سلول ها و نتایج بسیار مفیدی برای گیاه، از جمله کاهش تبخیر و تعرق از سطح برگ و در نتیجه افزایش مقاومت گیاه به خشکی و گرمای شدید، افزایش مقاومت آن به آلودگی ها و بیماری های قارچی و آفات و حشرات مکنده، استحکام بیشتر برگ و ساقه و مقاومت در برابر خوابیدگی نام برد. همچنین سیلیسیوم، با فعال کردن آنزیم های آنتی اکسیدانی و اصلاح تاثیر سمیت زیادی عناصر منگنز، آهن، آلومینیم و فلزات سنگین، عامل مهمی برای محافظت بافت های گیاهی در مقابل سمیت سلولی است. نقش پتاسیم، شدت بخشیدن به سنتز و تحرک کربوهیدرات ها است که در نتیجه باعث ضخیم شدن دیواره سلولی می گردد. وجود دو عنصر سیلیس و پتاسیم در کنار هم، موجب تشدید محاسن ذکر شده و افزایش عملکرد و کارایی این محصول می گردد.

دستور مصرف 1-2 لیتر در 1000 لیتر آب
توصیه مصرف فوق کلی بوده و بسته به نوع محصول، سن گیاه، شدت کمبود و... متغیر است.
ملاحظات در دمای مناسب، دور از تابش نور خورشید و دسترس اطفال و حيوانات نگهداری گردد. قبل از مصرف به خوبی تکان داده شود. محلول پاشی در دمای زیر 30 درجه سانتیگراد و دور از تابش و گرمای نور خورشید انجام گیرد. از محلول پاشی در زمان گل دهی گیاهان خودداری گردد.
چه چیزی در مورد این محصول می خواهید بدانید؟
No Internet Connection