سیلیکا(سیلیکات پتاسیم) SILIKA

مجموعه: کودها

سیلیکا، کود مایع سیلیسیمی پتاسیمی است و همزمان سیلیسیم و پتاسیم مورد نیاز گیاه را تامین می کند. سیلیسیم، از عناصر اصلی دیواره سلول های گیاهان است. تامین این عنصر، موجب ضخیم شدن و استحکام بیشتر دیواره سلول ها شده، سیستم ایمنی گیاه را تقویت کرده، و مقاومت آن در برابر تنش های محیطی افزایش می دهد. پتاسیم، در فعالیت آنزیم ها، کنترل باز و بسته شدن روزنه ها و تنظیم آب در داخل گیاه و نمو ریشه نقش مهمی دارد. پتاسیم با تعدیل تبخیر و تعرق گیاه، در حفظ آب سلول و کاهش نیاز گیاه به آب و افزایش مقاومت گیاه در مقابل تنش های محیطی از قبیل گرمازدگی، سرمازدگی، کم آبی، شوری، آفات و بیماریها نقش موثری دارد.

معرفی محصول سیلیکا، کود مایع سیلیسیمی پتاسیمی است و همزمان سیلیسیم و پتاسیم مورد نیاز گیاه را تامین می کند. سیلیسیم، از عناصر اصلی دیواره سلول های گیاهان است. تامین این عنصر، موجب ضخیم شدن و استحکام بیشتر دیواره سلول ها شده، سیستم ایمنی گیاه را تقویت کرده، و مقاومت آن در برابر تنش های محیطی افزایش می دهد. پتاسیم، در فعالیت آنزیم ها، کنترل باز و بسته شدن روزنه ها و تنظیم آب در داخل گیاه و نمو ریشه نقش مهمی دارد. پتاسیم با تعدیل تبخیر و تعرق گیاه، در حفظ آب سلول و کاهش نیاز گیاه به آب و افزایش مقاومت گیاه در مقابل تنش های محیطی از قبیل گرمازدگی، سرمازدگی، کم آبی، شوری، آفات و بیماریها نقش موثری دارد.
مزایای محصول وجود دو عنصر سیلیسیم و پتاسیم در کنار هم در سیلیکا، موجب افزایش عملکرد و کارایی این محصول با توجه به هم افزایی استفاده از خواص مهم این عناصر برای گیاه می گردد. سیلیکا، افزایش دهنده مقاومت گیاه در برابر تنش های محیطی همچون خشکی و گرمای شدید، آلودگی ها، بیماری های قارچی، آفات و حشرات مکنده بوده و استحکام بیشتر برگ و ساقه و مقاومت در برابر خوابیدگی را باعث می شود. همچنین تاثیر سمیت عناصر و فلزات سنگین را برای گیاه، کاهش می دهد. با توجه به تثبیت و جذب بسیار پایین عنصر سیلیسیم در اکثر خاک ها، به خصوص خاکهای قلیایی، آهکی و شور کشور ما، محلول پاشی، موثرترین و مقرون به صرفه ترین راه جبران کمبود این عنصر در گیاه است.
آنالیز محصول سیلیسیم: 26 درصد
پتاسیم: 13 درصد
توصیه مصرف محلول پاشی: 3 _ 1 لیتر در 1000 لیتر آب/هکتار.
ملاحظات مقادیر توصیه شده فوق عمومی بوده و بسته به نوع، سن و اندازه گیاه، میزان محصول، شدت کمبود، آب و خاک منطقه و... قابل تغییر بوده و با توجه به نیاز گیاه تا 2 نوبت با فاصله حداقل 20 روز قابل تکرار است. از محلول پاشی در ساعات گرم روز و نور شدید آفتاب اجتناب شود. به دلیل قلیایی بودن این کود، بهتر است به تنهایی مصرف گردد و در صورت نیاز به مصرف همزمان با سایر ترکیبات، تست اختلاط انجام شود.

پیوست ها

چه چیزی در مورد این محصول می خواهید بدانید؟

نظرات

No Internet Connection