گوگرد سوسپانسیون Sulfur 80% SC

مجموعه: کودها

گوگرد ماده حیاتی برای تغذیه گیاهان و عنصر اساسی برای تشکیل و رشد سلولها و افزایش فتوسنتز گیاهان است. گوگرد عنصری است که به مدت طولانی به عنوان قارچ کش استفاده می شود. محلول پاشی گوگرد، موجب پیشگیری و مبارزه با بیماری های قارچی مثل سفیدک و کپک های سطحی شده و همچنین موجب کاهش جمعیت آفاتی چون کنه، شته، تریپس و پسیل می گردد.
مصرف خاکی گوگرد، باعث کاهش اسیدیته (PH) خاک و اصلاح خاک های شور و قلیایی شده و سبب افزایش جذب عناصر غذایی موجود در خاک می گردد.

ویژگی ها میزان مصرف گوگرد سوسپانسیون با توجه به ذرات ریز یکنواخت میکروسکوپی آن و سطح تماس بیشتر با آفت و توزیع و پخش شوندگی و چسبندگی بهتر آن در سطح برگها و ساقه های گیاه، نسبت به گوگرد پودری خیلی کمتر و تاثیرگذاری و عملکرد آن بسیار بهتر و احتمال برگ سوزی و صدمه آن به گیاه بسیار کم است.
همچنین به واسطه داشتن خاصیت چسبندگی و پخش شوندگی عالی در سطح برگها و ساقه های درختان، از ماندگاری و تاثیرگذاری بالاتری نسبت به نوع پودری برخوردار است.
استفاده از گوگرد سوسپانسیون به دلیل اختلاط آسان آن در آب، نسبت به گوگرد پودری، بسیار آسانتر و راحت تر میباشد.
ماندگاری تعلیق آن در تانک سمپاش عالی بوده و همانند نوع پودری به سرعت ته نشین نمیگردد و با تمامی تانک های معمولی سمپاش قابل استفاده است.
هنگام مصرف گرد و غبار ایجاد نمی کند و باعث آزار مصرف کننده نمیشود.
نگهداری گوگرد سوسپانسیون به واسطه اختلاط در پایه آبی آسانتر است و با توجه به خاصیت شیمیایی (نقطه ذوب و آتشگیری) از مخاطرات بسیار کمتری برخوردار است.
گوگرد سوسپانسیون با اکثر آفت کش ها و کود های NPK بواسطه خاصیت امولسیون شوندگی بالا قابلیت اختلاط دارد.
آنالیز محصول گوگرد عنصری (S): 800 گرم بر لیتر
مواد همراه: 200 گرم بر لیتر
دستور مصرف محلول پاشی: 5-2 لیتر در هزار لیتر آب
همراه آبیاری: 10-5 لیتر در هکتار
ملاحظات توصیه مصرف فوق کلی بوده و میزان دقیق مصرف، به هدف استفاده، نوع گیاه، شرایط و امکانات محیطی بستگی دارد.
در دمای زیر 16 درجه و بالای 28 درجه سانتی گراد محلول پاشی نگردد.
قابلیت اختلاط با ترکیبات قلیایی و روغن های معدنی را ندارد.
چه چیزی در مورد این محصول می خواهید بدانید؟
No Internet Connection