آمینوزینک AMINOZINC

مجموعه: کودها

کلات روی با آمینواسید

آمینو زینک به مکس حاوی درصد قابل قبولی از  روی به فرم کلات میباشد که در تولید گل و عمل گرده افشانی و تشکیل تخمک و تعداد میوه در گیاه نقش دارد. از ریزش جوانه ها و گلها و همچنین تاخیر در بازشدن جوانه ها و تاخیر در گلدهی جلوگیری میکند. این کود بااستفاده از بهترین مواد اولیه  با کیفیت بالا تولید شده و به سرعت توسط گیاه جذب میشودو محلولپاشی آن در شروع فصل خواب درختان (پس از برداشت) و انتهای آن (هنگام تورم جوانه ها و قبل از گلدهی)و محلولپاشی بهاره ،کمبود روی را به خوبی برطرف می نماید.

 

ویژگی ها 1-باتوجه به تثبیت سولفات روی و جذب بسیار پایین در خاکهای قلیایی ،آهکی و شور ،محلولپاشی با کلات روی موثرترین و مقرون به صرفه ترین راه جبران کمبود آن در گیاه است و آمینو زینک به مکس به بهترین نحو این مشکل را برطرف میکند.
2- در ترکیب آمینو زینک،اسیدآمینه بکار رفته که باعث تحریک هورمونها وآنزیمهای گیاهی شده و باعث جذب هرچه بیشتر و سریعتر روی میشود.
آنالیز محصول کلات روی: 8 درصد، آمینو اسید: 5 درصد، ازت: 6درصد
دستور مصرف در شروع فصل، هنگام تورم جوانه ها و پس از برداشت محصول به میزان 3 - 2 لیتر در 1000 لیتر آب
ملاحظات مقادیر توصیه شده کلی بوده و بسته به نوع، سن و اندازه گیاه، میزان محصول، شدت کمبود و... قابل تغییر بوده و با توجه به نیاز گیاه در 2 تا 3 نوبت قابل تکرار است. توصیه می گردد قبل از محلول پاشی درختان میوه هسته دار، ابتدا در سطح محدود آزمایش شود. از محلول پاشی در ساعات گرم روز و زیر نور شدید آفتاب اجتناب شود. این کود قابلیت اختلاط با اکثر سموم و کودهای کشاورزی غیر از ترکیبات کلسیم دار را دارد.
چه چیزی در مورد این محصول می خواهید بدانید؟
No Internet Connection